Historia

Järnvägen kom till Sverige under 1860 talet och man byggde först sträckan Stockholm – Södertälje. Tågstationen var placerad på Södra bantorget. Här utökades sedan trafiken med järnväg ned till Göteborg. För resande norrut upprättades en tåglinje mellan Stockholm och Uppsala år 1866 och den tågstationen placerades i höjd med Norra bantorget.

Ganska snabbt stod det dock klart att man behövde ansluta norra Stockholm med södra Stockholm och planeringen var inte helt enkel med tanke på vatten och farleder och detta ledde till att den gemensamma punkten blev en ny centralstation som placerades på Norrmalm och som invigdes den 18 juli 1871.

Under åren 1925 till 1927 gjordes övergripande förändringar då man bland annat rev den gamla banvallen och byggde nya där man nu fick tillgång till 11 spår, med plattform, och ett genomgående spår för godstrafik. Under denna period, år 1926, kom även elektriciteten att spela en stor roll för tågnätet vilket innebar att man på Centralstationen fick tillgång till elektriska moderniteter.

Att hantera den nya tillströmningen av tågtrafik och resenärer krävde även andra  åtgärder i infrastrukturen. Det största problemet bestod i att finna lösningar för tågtrafiken som skulle färdas över vatten och som inte fick påverkas av stopp på grund av att bland annat båttrafiken behövde komma fram. Man löste detta genom omfattande förändringar av båttrafiken där man bland annat byggde om Hammarby sjö som fick en sluss för att hantera båttrafiken mellan Saltsjön och Mälaren.

Under denna tid byggde man även ut centralstationen och man försedde den med moderna väntrum och restauranger. I den sydöstra delen av stationen byggdes en kunglig väntsal, vilken än idag fungerar som väntsal för kungafamiljen.

Centralstationen var ursprungligen byggd i italiensk renässansstil och hade ursprungligen utsmyckats med statyer av Svea och Göta, utöver det lilla riksvapnet med krönt kunglig krona. Dessa utsmyckningar försvann sedermera med renoveringen av tågstationen under 1950 talet.

Under 1980 talet började SJ att konkurrera starkt med inrikesflyget. Man byggde ut med en övre vänthall som var avsedd för affärsresenärer som skulle resa med de nya Intercitytågen. I samband med de nya satsningarna ersattes den gamla kungsbron med en nyare och bredare bro som var bättre anpassad för att passa in med Cityterminalen. Centralstationen anpassades även för World Trade Center, som stod färdig 1986. När x2000 gjorde sin entré på tågnätet blev SJ en stark konkurrent till inrikesflyget. Nu kunde man transportera sina resenärer från stad till stad, under bästa bekvämligheter, på samma tid som det tog att resa med flyg, inklusive tider för transport och incheckningar till flygplatser.  Under 1990 talet gick Centralstationen från att enbart transportera resenärer till att erbjuda utökad service i form av logi, restauranger, konferensmöjligheter och anslutningar med bussnätet.

Centralstationen genomgår nu stora förändringar i samband med öppnandet av Citybanan vilket bland annat innebär att pendeltågstrafiken flyttas under jord och att väntsalar och gångar mellan olika transportmedel ska byggas om för att klara en större folktillströmning. Ombyggnaden medför även att man ska förbättra centralstationen ur olika miljöaspekter och när projektet är klart år 2017 ska Centralstationen vara Nordens största och modernaste resecentrum.

Erbjudande